Julia, Ramdala 1

Julia Ramdala byggdes under våren 2010 och kördes igång under sommaren.
Julia Ramdala ingår i en grupp bestående av två vindkraftverk.
 
Blekinge Vindkraft är delägare i Julia Ramdala, vår ägarandel är 20 %.
 
Tekniska data
Byggår 2010
Fabrikat: Enercon E-82
Effekt: 2000 kW (=2 MW)
Produktion: ca 5 700 000 kWh/år
Navhöjd: 98 meter
Totalhöjd: 139 meter
 
Daglig avläsning av elproduktion:
nr 1258 på www.vindstat.nu
 
Byggt av Eolus Vind AB