Blekinge Vindkraft ek.för. bildades år 2000 i samband med att vindkraftverket Freja i Olsäng byggdes. År 2000 var det 47 intresserade personer som tecknade totalt 125 andelar i den nybildade föreningen Blekinge Vindkraft ek.för. Insatserna räckte till köp av 25% av det nybyggda vindkraftverket Freja i Olsäng. Resterande 75% ägdes av Eolus Vind AB, som projekterade och byggde Freja. Freja har en installerad effekt på 600 kW.
 
Under åren fram till 2009 hände inget annat än att Freja producerade el utan några större problem eller haverier. Elproduktionen har i genomsnitt varit ca 1 200 000 kWh/år. Ekonomin i Blekinge Vindkraft var god och medlemmarna erhöll i genomsnitt 10% utdelning på satsat kapital under de första 9 verksamhetsåren.
 
Tack vare god ekonomi i föreningen kunde Blekinge Vindkraft köpa resterande 75% av Freja. Detta köp slutfördes i december 2009 och Freja blev därmed helägt av Blekinge Vindkraft.
 
Parallellt med köpet av Freja 2009 blev Blekinge Vindkraft erbjuden att köpa ett av fyra vindkraftverk på 800 kW som skulle byggas i Säby, Ramdala. För att möjliggöra köpet ekonomiskt behövde föreningen utökas med fler andelar för att klara föreningens egeninsats i förhållande till den del av köpet som skulle finansieras med banklån.
 
I december 2009 och januari 2010 hölls två välbesökta informationsmöten i Ramdala dit allmänheten hade bjudits in. Intresset var stort, både bland befintliga medlemmar och nya medlemmar, att köpa andelar i Blekinge Vindkraft. Det stora intresset fullföljdes med inbetalningar och antalet sålda andelar blev så stort att Blekinge Vindkrafts egeninsats räckte till att bli delägare i ytterligare ett nybyggt vindkraftverk på 2 MW i Ramdala (10 % ägarandel).
 
2011 inleddes diskussioner om köp av ytterligare ett vindkraftverk, denna gång på Listerlandet i västra Blekinge. Ett informationsmöte hölls i Sölvesborg och ett antal nya medlemmar kom till föreningen och köpte andelar. Efter långa prisförhandlingar köptes ett 800 kW Enercon E-53 i Lörby. Blekinge Vindkraft tillträdde som ägare 1 juli 2012.
 
Hösten 2015 fick BVEF möjlighet att köpa ytterligare 10 %  av Julia Ramdala. Köpet genomfördes i oktober 2015.
 
2020 tog styrelsen beslut om att sälja det 20 år gamla vindkraftverket Freja i Olsäng. Freja hade under några år haft flera stillestånd och stora reparationskostnader. Nu ägs Freja av ett företag som själv sköter service och underhåll till lägre kostnader än vad föreningen skulle behövt betala för externa tjänster.
 

Blekinge Vindkrafts innehav av vindkraftverk är därmed:

Yrsa Säby, 800 kW, ägarandel 100%
 
Julia Ramdala, 2000 kW (reducerat till 1500 kW), ägarandel 20%
 
Daniel Lörby, 800 kW, ägarandel 100%