En ny andel kostar 10 500 kr

Priset gäller under 2021/22 (fram till årsstämman i april 2022).
 
Som medlem i Blekinge Vindkraft köper man en eller flera andelar och är med och delar på ev. överskott i föreningens ekonomiska resultat. Upplägget i vår förening möjliggör tyvärr inte att medlemmarna kan tillgodogöra sig producerade kilowattimmar i sin egen elkonsumtion.
 
Priset per andel är uppdelat på tre olika poster:
 
1.  Insats i föreningen: 1000 kr
2.  Lån till föreningen: 5500 kr
3.  Substansvärdeavgift: 4000 kr
 
Substansvärdeavgiften är en summa som fastställs av årsstämman ett år i taget. Genom att betala en substansvärdeavgift köper nya andelar in sig i föreningens eget kapital och jämställer därmed andelar köpta vid olika tidpunkter.
Som medlem är man delägare i föreningens totala innehav av vindkraftverk (se fliken "Våra vindkraftverk").
 
Vi eftersträvar rättvisa mellan gamla och nya medlemmar/andelar, d.v.s.
1.  Nya medlemmar/andelar ska inte betala orimliga inträdesavgifter.
2,  Gamla medlemmar/andelar ska inte skänka bort upparbetat kapital (genom utspädning av föreningens eget kapital på nya andelar som inte varit med och byggt upp kapitalet).
 
Vid utdelningsränta till medlemmarna betalas ränta på medlemslån, men inte på insats och substansvärdeavgift.