Daniel, Lörby 6

Daniel finns i Lörby, Sölvesborg. Daniel byggdes hösten 2009 och kördes igång under våren 2010. Daniel ingår i en grupp bestående av 4 vindkraftverk, men producerad el från varje vindkraftverk säljs separat.
Blekinge Vindkraft är helägare till Daniel Lörby.
 
Tekniska data
Byggår: 2010
Fabrikat: Enercon E-53
Effekt: 800 kW
Produktion: ca 1 700 000 kWh/år
Navhöjd: 73 meter
Totalhöjd: 99,5 meter
Daglig avläsning av elproduktion:
nr 1139 på www.vindstat.nu
 
Byggt av Eolus Vind AB