Om du vill kontakta Blekinge Vindkraft:

ordförande
Nils-Erik Bondesson, tel. 0706-64 10 83
 
vice ordförande
Jesper Fredriksson, tel. 0455-417 12, 0705-39 25 11
 
kassör, sekreterare och medlemsansvarig
Per-Ola Frisell, tel. 0708-36 80 70
 

övr. styrelsemedlemmar
Pehr Bergelin
Anne-Sofie Mattsson
Anders Olsson
 
Org.nr: 769606-5171
Bankgiro: 493-3347