Om du vill kontakta Blekinge Vindkraft:

ordförande
Jesper Fredriksson, tel. 0705-39 25 11
 
vice ordförande
Pehr Bergelin, tel. 0709-65 10 34
 
kassör och medlemsansvarig
Per-Ola Frisell, tel. 0708-36 80 70
 

övr. styrelsemedlemmar
Ida Bärtfors
Anne-Sofie Mattsson
Anders Olsson
 
Org.nr: 769606-5171
Bankgiro: 493-3347